TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


dahhak kelimesi ile başlayan 8 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde dahhak
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


DAHHÂK ضحّاك

yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 408-409
Eski İran mitolojisinde, Hint-İran ortak geleneğinden kalma insan vücutlu ejder veya ejder görünümlü insan.
Kürşat Demirci

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Kürşat Demirci tarafından kaleme alınmıştır.DAHHÂK ضخاك

( Edebiyat )

yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 409
Eski İran mitolojisinde, Hint-İran ortak geleneğinden kalma insan vücutlu ejder veya ejder görünümlü insan.
Mustafa Uzun

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Mustafa Uzun tarafından kaleme alınmıştır.DAHHÂK b. KAYS الضحاك بن قيس

Ebû Üneys (Ebû Abdirrahmân) Dahhâk b. Kays b. Hâlid el-Fihrî el-Kureşî
yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 409-410
Sahâbî, Kays kabilesinin reisi ve Emevî kumandanı.
Hakkı Dursun YıldızDAHHÂK b. MAHLED

yıl: 1993, cilt: 8
bk. EBÛ ÂSIM en-NEBÎLDAHHÂK b. MÜZÂHİM الضحاك بن مزاحم

Ebü'l-Kāsım (Ebû Muhammed) Dahhâk b. Müzâhim el-Hilâlî el-Horasânî el-Belhî
yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 410-411
Müfessir.
Muhammed EroğluDAHHÂK b. OSMAN الضحاك بن عثمان

Dahhâk b. Osmân b. Dahhâk b. Osmân el-Kureşî
yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 411
Hadis râvisi ve tarihçi.
Mustafa FaydaDAHHÂK b. SÜFYÂN الضحاك بن سفيان

Ebû Saîd ed-Dahhâk b. Süfyân b. Avf el-Âmirî
yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 411-412
Kahramanlığı ile tanınan sahâbî.
İ. Lütfü ÇakanDAHHÂKİYYE الضحاكية

yıl: 1993, cilt: 8
Hâricîler’in İbâzıyye fırkasına mensup olan Dahhâk b. Kays eş-Şârî’ye bağlı bir zümrenin adı.
bk. İBÂZIYYE