TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


cehşiyari kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde cehşiyari
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


CEHŞİYÂRÎ الجهشياري

Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdûs b. Abdillâh el-Cehşiyârî
yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 236-237
Kitâbü’l-Vüzerâ’ ve’l-küttâb adlı eseriyle meşhur olan Abbâsî devlet adamı.
Mustafa Fayda