TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


car kelimesi ile başlayan 9 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde car
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


CAR

yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 157
Bir kadın sokak kıyafeti.
Sargon ErdemCÂR

yıl: 1993, cilt: 7
bk. KOMŞUCÂR الجار

yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 157-158
Eskiden Medine’nin Kızıldeniz kıyısındaki zahire ithal limanı olan ve bugün el-Büreyke adıyla anılan küçük bir yerleşim merkezi.
Abdülkerim ÖzaydınCÂRBERDÎ

yıl: 1993, cilt: 7
bk. ÇÂRPERDÎCÂRİYE الجارية

yıl: 1993, cilt: 7
Kadın köle anlamında bir fıkıh terimi.
bk. KÖLECÂRİYE b. KUDÂME جارية بن قدامة

Ebû Eyyûb Câriye b. Kudâme b. Züheyr (Mâlik) es-Sa‘dî
yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 158
Hz. Ali taraftarlığı ile tanınan sahâbî.
Ahmet ÖnkalCARRA de VAUX, Bernard

yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 159-160
İslâm kültür ve medeniyeti üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Fransız şarkiyatçısı.
İlhan KutluerCÂRÛD b. MUALLÂ الجارود بن المعلى

Ebü'l-Münzir el-Cârûd Bişr b. Amr b. Haneş b. el-Mu‘allâ el-Abdî
yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 160
Sahâbî.
Ahmet ÖnkalCÂRÛDİYYE الجارودية

yıl: 1993, cilt: 7
Zeydiyye’den Ebü’l-Cârûd Ziyâd b. Münzir’in (ö. 150/767 [?]) görüşlerini benimseyenlere verilen ad.
bk. ZEYDİYYE