TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


cahidi ahmed efendi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde cahidi ahmed efendi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


CÂHİDÎ AHMED EFENDİ

yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 16-17
Halvetiyye-Uşşâkıyye tarikatının Câhidiyye kolunun kurucusu, mutasavvıf-şair.
Nihat Azamat