TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


cah kelimesi ile başlayan 11 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde cah
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


CÂH جاه

yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 14-15
Kişiye toplumda saygınlık kazandıran ve bir tutku halini alarak ahlâkî hayata zarar verebileceği düşünülen şan, şöhret, mevki anlamında ahlâk ve tasavvuf terimi.
Mustafa ÇağrıcıCAHD الجحد

yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 15
İtikadî hükümleri kısmen veya tamamen bile bile inkâr etmek anlamında kullanılan bir terim.
A. Saim KılavuzCAHEN, Claude

yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 15-16
Fransız şarkiyatçısı.
Michel BalivetCÂHİDÎ AHMED EFENDİ

yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 16-17
Halvetiyye-Uşşâkıyye tarikatının Câhidiyye kolunun kurucusu, mutasavvıf-şair.
Nihat AzamatCÂHİDİYYE جاهديه

yıl: 1993, cilt: 7
Halvetiyye-Uşşâkıyye tarikatının Câhidî Ahmed Efendi’ye (ö. 1070/1659-60) nisbet edilen bir kolu.
bk. CÂHİDÎ AHMED EFENDİCÂHİLİYE الجاهلية

yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 17-19
Özel olarak Araplar’ın İslâm’dan önceki dinî ve sosyal hayat telakkilerini, genel olarak da kişilerin ve toplumların günah ve isyanlarını ifade eden bir terim.
Mustafa FaydaCAHÎM الجحيم

yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 19-20
Genel olarak cehennemi veya onun azabı en şiddetli tabakalarından birini ifade eden terim.
A. Saim KılavuzCAHİT SITKI TARANCI

yıl: 1993, cilt: 7
bk. TARANCI, Cahit SıtkıCÂHİZ الجاحظ

Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz el-Kinânî
yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 20-24
Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından biri.
Ramazan Şeşen

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Ramazan Şeşen tarafından kaleme alınmıştır.CÂHİZ الجاحظ

( Kelâmî Görüşleri )

Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz el-Kinânî
yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 24-26
Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından biri.
Yusuf Şevki Yavuz

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Yusuf Şevki Yavuz tarafından kaleme alınmıştır.


Önceki - Sonraki