TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


caferiyye kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde caferiyye
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


CA‘FERİYYE الجعفرية

yıl: 1993, cilt: 7
Mu‘tezile kelâmcılarından Ca‘fer b. Harb (ö. 236/850-51) ve Ca‘fer b. Mübeşşir’in (ö. 234/849) görüşlerini benimseyenlere verilen ad.
bk. CA‘FER b. HARB; CA‘FER b. MÜBEŞŞİRCA‘FERİYYE الجعفرية

yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 4-10
İsnâaşeriyye Şîası’nın fıkıh mezhebi.
Hayreddin Karaman