TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


cafer huldi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde cafer huldi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


CA‘FER el-HULDÎ جعفر الخلدي

Ebû Muhammed Ca‘fer b. Muhammed b. Nusayr el-Huldî el-Havvâs
yıl: 1992, cilt: 6,  sayfa: 551
İlk sûfîlerin menkıbelerini toplayıp yazması ve rivayet etmesiyle tanınan mutasavvıf.
Mustafa Kara