TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


cafer b. mübeşşir kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde cafer b. mübeşşir
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


CA‘FER b. MÜBEŞŞİR جعفر بن مبشر

Ebû Muhammed Ca‘fer b. Mübeşşir b. Ahmed es-Sekafî el-Kasabî
yıl: 1992, cilt: 6,  sayfa: 553-554
Bağdat ekolüne bağlı Mu‘tezile kelâmcısı, fakih.
Emrullah Yüksel