caetanı leone kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde caetanı leone
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


CAETANI, Leone

yıl: 1992, cilt: 6,  sayfa: 544-545
İlk devir İslâm tarihi üzerindeki çalışmalarıyla tanınan İtalyan şarkiyatçısı.
Mahmut H. Şakiroğlu