cabiye kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde cabiye
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


CÂBİYE الجابية

yıl: 1992, cilt: 6,  sayfa: 538
Suriye’de Hz. Ömer’in ziyaretiyle meşhur olan ordugâh şehri.
Mustafa Fayda