TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


cabi kelimesi ile başlayan 10 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde cabi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


CÂBÎ جابي

yıl: 1992, cilt: 6,  sayfa: 529-530
Osmanlılar’da vakıflara ait kira ve gelirleri toplayan görevli.
Mehmet İpşirliCÂBİR b. ABDULLAH جابر بن عبد الله

Ebû Abdillâh Câbir b. Abdillâh b. Amr b. Harâm el-Ensârî
yıl: 1992, cilt: 6,  sayfa: 530-532
En çok hadis rivayet eden sahâbîlerden biri.
M. Yaşar KandemirCÂBİR CAMİİ

yıl: 1992, cilt: 6
bk. ATİK MUSTAFA PAŞA CAMİİCÂBİR el-CU‘FÎ جابر الجعفي

Ebû Abdillâh Câbir b. Yezîd el-Hâris el-Cu‘fî
yıl: 1992, cilt: 6,  sayfa: 532
Şiî muhaddis.
Ethem Ruhi FığlalıCÂBİR b. EFLAH جابر بن أفلح

Ebû Muhammed Câbir b. Eflah el-İşbîlî
yıl: 1992, cilt: 6,  sayfa: 532-533
Batı’da Geber adıyla bilinen Endülüslü astronom.
Muammer DizerCÂBİR b. HAYYÂN جابر بن حيان

Ebû Mûsâ Câbir b. Hayyân b. Abdillâh el-Kûfî
yıl: 1992, cilt: 6,  sayfa: 533-537
İslâm kimyacılarının en ünlüsü, tabiat filozofu ve çok yönlü âlim.
Mahmut KayaCÂBİR b. YEZÎD

yıl: 1992, cilt: 6
bk. CÂBİR el-CU‘FÎCÂBİR b. ZEYD جابر بن زيد

Ebü'ş-Şa‘sâ Câbir b. Zeyd el-Ezdî
yıl: 1992, cilt: 6,  sayfa: 537-538
İbâzıyye’den olduğu söylenen muhaddis ve fakih.
İ. Lütfü ÇakanCÂBİYE الجابية

yıl: 1992, cilt: 6,  sayfa: 538
Suriye’de Hz. Ömer’in ziyaretiyle meşhur olan ordugâh şehri.
Mustafa FaydaCÂBİZÂDE ALİ FEHMİ

yıl: 1992, cilt: 6
bk. ALİ FEHMİ CÂBİÇ


Önceki - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde cabi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız