TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


caberi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde caberi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


CA‘BERÎ الجعبري

Burhânüddîn Ebû İshâk İbrâhîm b. Ömer b. İbrâhîm b. Halîl el-Ca‘berî
yıl: 1992, cilt: 6,  sayfa: 527-528
Kıraat âlimi, muhaddis ve fakih.
M. Kemal Atik