bulkini ömer b. raslan kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde bulkini ömer b. raslan
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BULKĪNÎ, Ömer b. Raslân عمر بن رسلان البلقيني

Ebû Hafs Sirâcüddîn Ömer b. Raslân b. Nasîr b. Sâlih el-Kinânî
yıl: 1992, cilt: 6,  sayfa: 410-411
Şâfiî fakihi ve müctehidi.
Mustafa Uzunpostalcı