TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


buhari zahirüddin kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde buhari zahirüddin
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BUHÂRÎ, Zahîrüddin ظهير الدين البخاري

Zahîrüddîn Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Ömer
yıl: 1992, cilt: 6,  sayfa: 376-377
Hanefî fakihi.
M. Esat Kılıçer