TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


bal kelimesi ile başlayan 45 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde bal
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BAL

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 552-553
Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde şifalı olduğu belirtilen gıda maddesi.
M. Yaşar KandemirBA‘L بعل

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 553-554
Başta Ken‘ânîler olmak üzere eski Yakındoğu topluluklarının çoğunda Tanrı’ya verilen ad.
DİABÂLÂ بالا

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 554
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıldan itibaren kullanılan bir mülkî rütbe.
Feridun EmecenBÂLÂ KÜLLİYESİ

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 554-556
İstanbul Silivrikapı’da tekke, mektep, sebil gibi binalardan oluşan bir külliye.
M. Baha TanmanBALABAN, Mustafa Rahmi

yıl: 1992, cilt: 5,  sayfa: 1-2
Eğitimci ve yazar.
Veli ErtanBALABAN AĞA MESCİDİ

yıl: 1992, cilt: 5,  sayfa: 2
İstanbul’da eski bir Bizans yapısından çevrilmiş mescid.
Semavi EyiceBALABAN HAN

es-Sultânü'l-a‘zam Gıyâsü'd-dünyâ ve'd-dîn Uluğ Han Ebü'l-Muzaffer Balaban
yıl: 1992, cilt: 5,  sayfa: 3
Delhi Türk sultanlarından (1266-1287).
Orhan F. KöprülüBALABAN İSKELESİ

yıl: 1992, cilt: 5,  sayfa: 3-4
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan eski ticaret yolunun Üsküdar’daki iskelesi.
Özkan ErtuğrulBALASAGUN

yıl: 1992, cilt: 5,  sayfa: 4
Sovyetler Birliği’nin Kırgız Cumhuriyeti’nde Çu nehri havzasında bulunan eski bir şehir.
Enver KonukçuBALAT

yıl: 1992, cilt: 5,  sayfa: 4-7
Antik Milet şehrinin harabeleri üzerinde kurulan Ortaçağ’ların önemli ticaret limanı ve şehri.
Feridun Emecen


Önceki - Sonraki