TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


bahriye kelimesi ile başlayan 4 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde bahriye
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BAHRİYE

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 495-501
Nebi Bozkurt

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Nebi Bozkurt tarafından kaleme alınmıştır.BAHRİYE

( Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Dönemi )

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 501-509
Ali İhsan Gencer

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Ali İhsan Gencer tarafından kaleme alınmıştır.BAHRİYE MEKTEBİ

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 509-511
Türk deniz kuvvetlerine subay yetiştiren Deniz Harp Okulu ve Lisesi’nin eski adı.
Emin YakıtalBAHRİYE NEZÂRETİ

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 511-512
17 Mart 1867 tarihinde kaptanpaşalık teşkilâtının yerini alan müessese.
Ali İhsan Gencer