TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


bahailik kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde bahailik
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BAHÂÎLİK البهائية

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 464-468
İran’da Mirza Hüseyin Ali Nûri (ö. 1309/1892) tarafından kurulan ve görüşleri itibariyle İslâm kültürüne dayanmakla beraber İslâm dairesinden çıkmış bulunan bir mezhep.
Ethem Ruhi Fığlalı