TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


baberti kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde baberti
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BÂBERTÎ البابرتي

Ekmelüddîn Muhammed b. Mahmûd b. Ahmed el-Bâbertî er-Rûmî el-Mısrî
yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 377-378
Tanınmış Hanefî fakihi.
Arif Aytekin