TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


babailik kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde babailik
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BABAÎLİK

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 373-374
Anadolu Selçukluları devrinde, Orta ve Güneydoğu Anadolu’da Baba İlyas’a bağlı Türkmenler’in isyanı dolayısıyla ortaya çıkan ve gayri Sünnî bir istikamette gelişen dinî-tasavvufî hareket.
Ahmet Yaşar Ocak