babınger franz kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde babınger franz
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BABINGER, Franz

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 390-392
Alman tarihçi ve şarkiyatçısı.
Semavi Eyice