TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


bab meşihat kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde bab meşihat
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BÂB-ı MEŞÎHAT باب مشيخت

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 362-363
Osmanlı Devleti’nde özellikle Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra şeyhülislâmların resmî dairelerine verilen ad.
Mehmet İpşirli