TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


bab hümayun kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde bab hümayun
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BÂB-ı HÜMÂYUN باب همايون

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 359-361
Topkapı Sarayı denilen Sarây-ı Cedîd’in dışarıya açılan en büyük kapısı.
Semavi Eyice

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Semavi Eyice tarafından kaleme alınmıştır.BÂB-ı HÜMÂYUN باب همايون

( Teşkilât )

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 361-362
Topkapı Sarayı denilen Sarây-ı Cedîd’in dışarıya açılan en büyük kapısı.
Mehmet İpşirli

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Mehmet İpşirli tarafından kaleme alınmıştır.