TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


bab kelimesi ile başlayan 55 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde bab
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BAB

yıl: 1991, cilt: 4
bk. KAPIBAB الباب

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 359
Şîa fırkalarının kendi mezhep büyükleri için kullandıkları dinî unvan.
Metin YurdagürBÂB, Mirza Ali Muhammed مرزا علي محمد باب

yıl: 1991, cilt: 4
Bahâîliğin menşei olan Bâbîliğin kurucusu.
bk. BAHÂÎLİKBÂB-ı ÂLÎ

yıl: 1991, cilt: 4
bk. BÂBIÂLİBÂB-ı ÂSAFÎ

yıl: 1991, cilt: 4
bk. BÂBIÂLİBÂB-ı DEFTERÎ

yıl: 1991, cilt: 4
bk. DEFTERDARBÂB-ı FETVÂ

yıl: 1991, cilt: 4
bk. BÂB-ı MEŞÎHATBÂB-ı HÜMÂYUN باب همايون

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 359-361
Topkapı Sarayı denilen Sarây-ı Cedîd’in dışarıya açılan en büyük kapısı.
Semavi Eyice

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Semavi Eyice tarafından kaleme alınmıştır.BÂB-ı HÜMÂYUN باب همايون

( Teşkilât )

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 361-362
Topkapı Sarayı denilen Sarây-ı Cedîd’in dışarıya açılan en büyük kapısı.
Mehmet İpşirli

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Mehmet İpşirli tarafından kaleme alınmıştır.BAB MAHKEMESİ

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 362
Osmanlı Devleti’nde büyük şehir kadılarının yardımcısı olan nâiblerin başkanlık yaptığı mahkeme.
Mehmet İpşirli


Önceki - Sonraki