TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ba mahreme kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ba mahreme
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BÂ MAHREME با مخرمة

Takıyyüddîn Abdullāh b. Ömer b. Abdillâh Bâ Mahreme el-Yemenî
yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 358
Yemenli fıkıh ve astronomi âlimi.
Kasım Kırbıyık