ba fadl kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ba fadl
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BÂ FADL با فضل

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 357-358
Fadl b. Muhammed b. Abdülkerîm b. Muhammed’e nisbet edilen, Hadramut’un Terim kasabasında yaşayan eski bir şeyh ailesi.
Sâmî es-Sakkâr