TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ba alevi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ba alevi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BÂ ALEVÎ با علوي

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 355-357
Suudi Arabistan seyyid ve sûfîlerinin mensup olduğu, Hadramut’un Terim kasabasında ve civarında yaşayan köklü bir aile.
Sâmî es-Sakkâr