TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ba kelimesi ile başlayan 481 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde ba
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


BÂ ب

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 355
Arap alfabesinin ikinci harfi.
Sargon Erdem
yıl: 1991, cilt: 4
bk. EBB‘

yıl: 1991, cilt: 4
bk. KULAÇBÂ ALEVÎ با علوي

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 355-357
Suudi Arabistan seyyid ve sûfîlerinin mensup olduğu, Hadramut’un Terim kasabasında ve civarında yaşayan köklü bir aile.
Sâmî es-SakkârBÂ FADL با فضل

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 357-358
Fadl b. Muhammed b. Abdülkerîm b. Muhammed’e nisbet edilen, Hadramut’un Terim kasabasında yaşayan eski bir şeyh ailesi.
Sâmî es-SakkârBÂ MAHREME با مخرمة

Takıyyüddîn Abdullāh b. Ömer b. Abdillâh Bâ Mahreme el-Yemenî
yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 358
Yemenli fıkıh ve astronomi âlimi.
Kasım KırbıyıkBAAL

yıl: 1991, cilt: 4
bk. BA‘LBAALBEK

yıl: 1991, cilt: 4
bk. BA‘LEBEKBAB

yıl: 1991, cilt: 4
bk. KAPIBAB الباب

yıl: 1991, cilt: 4,  sayfa: 359
Şîa fırkalarının kendi mezhep büyükleri için kullandıkları dinî unvan.
Metin Yurdagür


Önceki - Sonraki