TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ali taberi kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ali taberi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ALİ et-TABERÎ

yıl: 1989, cilt: 2
bk. ALİ b. RABBEN et-TABERÎALİ et-TABERÎ علي الطبري

Alî b. Abdilkadir b. Muhammed el-Hüseynî el-Mekkî et-Taberî
yıl: 1989, cilt: 2,  sayfa: 454
Mekkeli tarihçi, edip ve şair.
Mustafa Fayda