TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


aleviyye kelimesi ile başlayan 6 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde aleviyye
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ALEVİYYE

yıl: 1989, cilt: 2
bk. ALEVÎALEVİYYE العلوية

yıl: 1989, cilt: 2
Ebü’l-Abbas Ahmed b. Mustafa el-Alevî (ö. 1934) tarafından kurulan, Derkāviyye tarikatının Fas-Cezayir kollarından biri.
bk. AHMED el-ALEVÎALEVİYYE العلوية

yıl: 1989, cilt: 2
Fas’ta hüküm süren Hasenî şeriflerinden Filâlî hânedanının diğer adı.
bk. FİLÂLÎLER; HASENÎLERALEVİYYE العلوية

yıl: 1989, cilt: 2
Ali evlâdı tarafından kurulan ve 864-1526 yılları arasında Taberistan, Deylem ve Gîlân’da hüküm süren bir hânedan.
bk. HASAN el-ALEVÎ; HASAN el-UTRÛŞ; ZEYDÎLERALEVİYYE العلوية

yıl: 1989, cilt: 2,  sayfa: 369-370
Hz. Ali’ye nisbet edilen bir tarikat.
Süleyman UludağALEVİYYE العلوية

yıl: 1989, cilt: 2,  sayfa: 370
Alevî oğullarından Muhammed b. Ali b. Muhammed’e (ö. 653/1255) nisbet edilen bir tarikat.
Süleyman Uludağ