TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ahmed tevfik paşa kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ahmed tevfik paşa
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


AHMED TEVFİK PAŞA

yıl: 1989, cilt: 2,  sayfa: 139-140
Hariciye nâzırı ve son Osmanlı sadrazamı.
Kemal Beydilli