TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ahmed b. habıt kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ahmed b. habıt
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


AHMED b. HÂBIT أحمد بن خابط

yıl: 1989, cilt: 2,  sayfa: 70-71
Mu‘tezile mezhebine mensup iken sonraları benimsediği bazı görüşler sebebiyle İslâm’dan ayrıldığı kabul edilen kelâmcı.
Mustafa Öz