TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ahid kelimesi ile başlayan 7 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ahid
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


AHİD العهد

( Dinler Tarihi )

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 532-533
Çeşitli ilimlerde farklı anlamlarda kullanılan bir terim.
Abdurrahman Küçük

madde 4 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Abdurrahman Küçük tarafından kaleme alınmıştır.AHİD العهد

( Tasavvuf )

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 533-534
Çeşitli ilimlerde farklı anlamlarda kullanılan bir terim.
Süleyman Uludağ

madde 4 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Süleyman Uludağ tarafından kaleme alınmıştır.AHİD العهد

( Ahlâk )

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 534-535
Çeşitli ilimlerde farklı anlamlarda kullanılan bir terim.
Metin Yurdagür

madde 4 bölümden oluşmaktadır. 3. bölüm Metin Yurdagür tarafından kaleme alınmıştır.AHİD العهد

( Fıkıh, İslâm Tarihi )

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 535
Çeşitli ilimlerde farklı anlamlarda kullanılan bir terim.
bk. DÂRÜSSULH

madde 4 bölümden oluşmaktadır. 4. bölümAHİD SANDIĞI

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 535
Allah ile İsrâiloğulları arasındaki ahdin sembolü olan, on emirin yazılı bulunduğu levhaların muhafaza edildiği sandık.
Abdurrahman KüçükAHİDNÂME عهدنامه

( İslâm Tarihi )

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 535-536
Hükümdarların emriyle bazı devlet, zümre ve şahıslara özel haklar tanımak üzere düzenlenen belge.
Mustafa Fayda

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Mustafa Fayda tarafından kaleme alınmıştır.AHİDNÂME عهدنامه

( Türk Tarihi )

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 536-540
Hükümdarların emriyle bazı devlet, zümre ve şahıslara özel haklar tanımak üzere düzenlenen belge.
Mübahat S. Kütükoğlu

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Mübahat S. Kütükoğlu tarafından kaleme alınmıştır.