TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


adem kelimesi ile başlayan 5 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde adem
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ADEM العدم

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 356-357
Kelâm ve felsefede “varlık” kavramının karşıtı olarak kullanılan terim.
Yusuf Şevki YavuzÂDEM آدم

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 358-363
Semavî kitaplara göre ilk insan ve ilk peygamber.
Süleyman Hayri BolayÂDEM b. EBÛ İYÂS آدم بن ابي اياس

Ebü'l-Hasen Âdem b. Ebî İyâs el-Horasânî
yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 364
Tefsir ve hadis âlimi.
DİAADEM-i MERKEZİYET عدم مركزيت

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 364-367
Mahallî idarelere geniş yetkiler tanıyan ve II. Meşrutiyet’ten sonra Prens Sabahattin tarafından Türk yönetim sistemi için teklif edilen temel ilke.
Şerif MardinÂDEMİYYE الآدمية

yıl: 1988, cilt: 1
Müceddidiyye tarikatının Âdem b. İsmâil el-Benûrî’ye (ö. 1053/1643) nisbet edilen ve Ahseniyye diye de tanınan bir kolu.
bk. BENÛRÎ