TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


abdullah b. meymun kaddah kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde abdullah b. meymun kaddah
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ABDULLAH b. MEYMÛN el-KADDÂH عبد الله بن ميمون القداح

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 117-118
İsmâiliyye’nin dayandığı bâtınî akîdeyi vazedip geliştirenlerden biri.
Ethem Ruhi Fığlalı