TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


abdullah b. abbas kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde abdullah b. abbas
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ABDULLAH b. ABBAS b. ABDÜLMUTTALİB عبد الله بن عباس بن عبد المطلب

Ebü'l-Abbâs Abdullāh b. el-Abbâs b. Abdilmuttalib el-Kureşî
yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 76-79
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.
İ. Lütfü Çakan - Muhammed Eroğlu