TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


abbas kelimesi ile başlayan 35 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde abbas
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ABBAS عباس

Ebü’l-Fazl el-Abbâs b. Abdilmuttalib b. Hâşim el-Kureşî el-Hâşimî
yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 16-17
Hz. Peygamber’in amcası.
DİAABBAS عباس

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 17
Büyük Selçuklu Devleti’nin Rey valilerinden.
Faruk SümerABBAS I عباس

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 17-19
Safevî hükümdarı (1587-1629).
Faruk SümerABBAS II عباس

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 19-20
Safevî hükümdarı (1642-1666).
Faruk SümerABBAS III عباس

yıl: 1988, cilt: 1
1732-1736 yılları arasında hüküm süren Safevî hükümdarı
bk. SAFEVÎLERABBAS AĞA

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 20-21
Dârüssaâde ağası.
Yusuf HalaçoğluABBAS b. AHMED b. TOLUN عباس بن احمد بن طولون

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 21
Tolunoğulları Devleti’nin kurucusu Ahmed b. Tolun’un büyük oğlu.
Faruk SümerABBAS b. ALİ b. EBÛ TÂLİB عباس بن علي بن أبي طالب

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 21
Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehid edilen baba bir kardeşi.
Ethem Ruhi FığlalıABBAS b. AMR el-GANEVÎ عباس بن عمرو الغنوي

yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 22
Abbâsî kumandanı.
Hakkı Dursun YıldızABBAS el-AZZÂVÎ عباس العزاوي

Abbâs b. Muhammed b. Sâmir el-Azzâvî
yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 22-23
Iraklı edip ve tarihçi.
Abdülkerim Özaydın


Önceki - Sonraki