TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


abbadi ibn kasım kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde abbadi ibn kasım
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ABBÂDÎ, İbn Kāsım ابن قاسم العبادي

Şihâbüddîn Ahmed b. Kāsım es-Sebbâğ el-Abbâdî el-Mısrî
yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 15
Daha çok Şâfiî fıkhı ve Arap gramerine dair eserlere yazdığı şerhlerle tanınan âlim.
Ali Bardakoğlu