TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


abbadi ebu mansur kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde abbadi ebu mansur
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ABBÂDÎ, Ebû Mansûr أبو منصور العبادي

Kutbüddîn Emîr Ebû Mansûr el-Muzaffer b. Ebi'l-Hüseyn Erdeşîr el-Abbâdî
yıl: 1988, cilt: 1,  sayfa: 14-15
İranlı mutasavvıf, vâiz ve hatip.
Süleyman Uludağ