TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


şirin mağribi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde şirin mağribi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ŞÎRÎN-i MAĞRİBÎ شيرين المغريبي

Ebû Abdillâh Muhammed Şîrîn b. İzziddîn b. Âdil et-Tebrîzî el-Mağribî
yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 192-193
Muhyiddin İbnül’l-Arabî ekolüne bağlı İranlı sûfî şair.
Necdet Tosun