TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


şir veş şuara kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde şir veş şuara
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


eş-Şİ‘R ve’ş-ŞUARÂ الشعر والشعراء

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 179-180
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) Arap şiiri ve şairlerine dair eseri.
Musa Yıldız