TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


şeytan kelimesi ile başlayan 5 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde şeytan
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ŞEYTAN الشيطان

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 99-101
İnsana musallat olup onu saptırmaya çalışan ruhanî varlık.
İlyas Çelebi

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm İlyas Çelebi tarafından kaleme alınmıştır.ŞEYTAN الشيطان

( Diğer Dinlerde )

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 101-103
İnsana musallat olup onu saptırmaya çalışan ruhanî varlık.
Salime Leyla Gürkan

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Salime Leyla Gürkan tarafından kaleme alınmıştır.ŞEYTAN TAŞLAMA

yıl: 2010, cilt: 39
bk. CEMREŞEYTÂNİYYE الشيطانيّة

yıl: 2010, cilt: 39
Muhaliflerince Şeytânüttâk diye anılan aşırı Şiî Ebû Ca‘fer Muhammed b. Ali b. Nu‘mân el-Ahvel’e (ö. 160/777 [?]) nisbet edilen Nu‘mâniyye fırkasının diğer adı.
bk. ŞEYTÂNÜTTÂKŞEYTÂNÜTTÂK شيطان الطاق

Ebû Ca‘fer Muhammed b. Alî b. en-Nu‘mân b. Ebî Tarîfe el-Becelî el-Ahvel es-Sayrafî el-Kûfî
yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 104
İlk Şiî kelâm âlimlerinden.
Halil İbrahim Bulut