TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


şarri kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde şarri
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ŞÂRRÎ الشارّي

Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî el-Gāfikî eş-Şârrî es-Sebtî
yıl: 2010, cilt: 38,  sayfa: 362-363
Endülüslü hadis ve kıraat âlimi.
Halit Özkan