TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


şarani kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde şarani
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ŞA‘RÂNÎ الشعراني

Ebü’l-Mevâhib (Ebû Abdirrahmân) Abdülvehhâb b. Ahmed b. Alî eş-Şa‘rânî el-Mısrî
yıl: 2010, cilt: 38,  sayfa: 347-350
Mısırlı âlim ve sûfî.
Hayri KaplanŞA‘RÂNİYYE الشعرانيّة

yıl: 2010, cilt: 38
Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî’ye (ö. 973/1565) nisbet edilen bir tarikat.
bk. ŞA‘RÂNÎ