TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


şahid kelimesi ile başlayan 3 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde şahid
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ŞÂHİD

yıl: 2010, cilt: 38
bk. İSTİŞHÂD; ŞAHİTŞÂHİD الشاهد

yıl: 2010, cilt: 38,  sayfa: 273
Ferd veya garîb bir hadisin başka bir isnadla gelen rivayeti anlamında hadis terimi.
Salahattin PolatŞÂHİDÎ, İbrâhim

yıl: 2010, cilt: 38,  sayfa: 273-274
Divan şairi ve lugat yazarı.
Mustafa Çıpan