TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


şahham kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde şahham
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ŞAHHÂM الشحّام

Ebû Ya‘kūb Yûsuf b. Abdillâh b. İshâk eş-Şahhâm el-Basrî
yıl: 2010, cilt: 38,  sayfa: 269-270
Basra Mu‘tezilesi ileri gelenlerinden, kelâm ve tefsir âlimi.
Ramazan BiçerŞAHHÂMİYYE الشحّاميّة

yıl: 2010, cilt: 38
Mu‘tezile ileri gelenlerinden Ebû Ya‘kūb eş-Şahhâm’ın (ö. 270/883 [?]) mensuplarına verilen isim.
bk. ŞAHHÂM