TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


şafiye kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde şafiye
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


eş-ŞÂFİYE الشافية

yıl: 2010, cilt: 38,  sayfa: 247-248
İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) Arap sarfına dair muhtasar eseri.
Hulusi Kılıç