TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


şafii kelimesi ile başlayan 3 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde şafii
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ŞÂFİÎ الشافعي

Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs b. Abbâs eş-Şâfiî
yıl: 2010, cilt: 38,  sayfa: 223-233
Şâfiî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Bilal AybakanŞÂFİÎ MEZHEBİ

yıl: 2010, cilt: 38,  sayfa: 233-247
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
Bilal AybakanŞÂFİİYYE

yıl: 2010, cilt: 38
bk. ŞÂFİÎ MEZHEBİ