TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ıslahul mantık kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ıslahul mantık
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ISLÂHU’l-MANTIK إصلاح المنطق

yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 194
İbnü’s-Sikkît’in (ö. 244/858) kelimelerin farklı ve hatalı kullanımlarını ele aldığı lugata dair eseri.
Nasuhi Ünal Karaarslan