TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ıslahhane kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ıslahhane
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ISLAHHÂNE إصلاحخانه

yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 190-191
Osmanlılar’da kimsesiz ve fakir çocuklara meslekî eğitim vermek üzere kurulan ve daha sonra sanat mektepleri haline dönüşen kurumların adı.
Cemil Öztürk