TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ıslahat fermanı kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ıslahat fermanı
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ISLAHAT FERMANI

yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 185-190
Tanzimat’ın ilânından sonraki uygulamalarla ilgili olarak özellikle gayri Müslimlere yeni haklar tanıyan 1856 tarihli hatt-ı hümâyun.
Ufuk Gülsoy